Skip to main content

Adfærdskodeks

Medlemsregler for Vejby Tisvilde Fitness

·Adgangskortet er personligt og skal anvendes hver gang du går ind i centret, også når dørene er åbne.

·Kortet må ikke overdrages til andre

·Det er ikke tilladt at tage andre ikke medlemmer med ind i fitness-centret

·Unge under 15 år må ikke være i fitness-centret (teenfitness undtaget, børn ifølge med voksne kan opholde sig på området overfor trappen)

·Der skal skiftes til indendørssko, inden man benytter træningsfaciliteterne

·Tasker, udendørssko, overtøj m.v. skal anbringes på anvist plads i fitness-centret

·Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop eller at klæde om i fitness-lokalet.

·I forbindelse med instruktør lektioner har instruktørerne fortrinsret til at benytte maskinerne. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges

·Enhver form for brug af doping før, under og efter træning er forbudt og vil medføre bortvisning.
Ligeledes er tobaksrygning, indtagelse af alkoholiske drikke, euforiserende- eller andre forbudte stoffer ikke tilladt, i fitness centeret

Brud på ovenstående regler vil medføre advarsel, karantæne, udelukkelse eller bortvisning.