mød
bestyrelsen

Hvem er hvem?

Paul Johnstone

Stig Faursby

Gymcross og Instruktøransvarlig

Søren Grande

Næstformand

Ole Thusen

Bestyrelsesmedlem

Martin Eriksen

Kasserer / webansvarlig
kasserer@vtfitness.dk

Maja Johnstone

Bestyrelsesmedlem