Generalforsamling 20/5-21

Hermed indkalder Vejby Tisvilde Fitness til ordinær generalforsamling Den 20 maj kl 17.00, i Idrætshuset, Sportsvej 4 Vejby. (alle er velkomne, men af hensyn til Covid 19, ønsker vi i år at modtage en tilmelding til generalforsamlingen, på formand@vtfitness.dk <mailto:formand@vtfitness.dk> senest d. 20.5 kl. 12.00)
Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Evt
På valg er følgende medlemmer af bestyrelsen: – Formand Eva Nielsen, modtager ikke genvalg – Bestyrelsesmedlem Jørn Nielsen, modtager ikke genvalg – Bestyrelsesmedlem Stig Faursby, modtager genvalg
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på formand@vtfitness.dk <mailto:formand@vtfitness.dk>

Ny hjemmeside

Kære medlem.

Selvom vi har været lukket ned alt for længe, og der stadig ikke er nogen fast dato på, hvornår vi kan åbne, så arbejdes der stadig i kulisserne.

Vi har i fitness-lokalet, fået åbnet ind til det lille rum, så der ikke længere er nogen dør, men rummet er blevet en integreret del af resten af centret.
Planen er, at der skal være nogle af cardio-maskinerne herinde.

Vi har også fået lavet en ny hjemmeside, det er den du sidder og kigger på nu. Der kan stadig være enkelte fejl og mangler, hvis du opdager noget, så skriv endelig en mail til:
Martin – mce@mce.dk <mailto:mce@mce.dk> så vil han forsøge at rette det hurtigst muligt.

Indtil vi ses igen – rigtig godt forår, og vi er alle klar så snart vi må åbne.

PBV
Martin