Skip to main content

Generalforsamling 20/5-21

Hermed indkalder Vejby Tisvilde Fitness til ordinær generalforsamling Den 20 maj kl 17.00, i Idrætshuset, Sportsvej 4 Vejby. (alle er velkomne, men af hensyn til Covid 19, ønsker vi i år at modtage en tilmelding til generalforsamlingen, på formand@vtfitness.dk <mailto:formand@vtfitness.dk> senest d. 20.5 kl. 12.00)
Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Evt
På valg er følgende medlemmer af bestyrelsen: – Formand Eva Nielsen, modtager ikke genvalg – Bestyrelsesmedlem Jørn Nielsen, modtager ikke genvalg – Bestyrelsesmedlem Stig Faursby, modtager genvalg
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på formand@vtfitness.dk <mailto:formand@vtfitness.dk>

Skriv et svar